Chính sách đổi trả

Để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi trả lại miễn phí cho các sản phẩm vì một số lý do không đáp ứng được mong đợi của khách hàng.

Bạn có thể tạo yêu cầu trả lại ngay từ tài khoản khách hàng của mình.